Školní exkurze

Název: Život koní a Jezdectví

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ranče u Kotvy a blízkého okolí – Studánka u Tří Habrů
Termín konání: v týdnu v dopoledních hodinách po domluvě i v odpoledních, nejdéle od 13:30

Délka programu: 2-3 hodiny
Cena: 100,- Kč za žáka (bez dopravy)
Popis programu: Během programu se děti zábavnou formou seznámí s chovem koní, vývojem vztahu a spolupráce člověka a koně. Zmíníme s ohledem na věk dětí zábavnou formou něco z historie – např. slavného Bucefala, pojednáme celkově o podstatě koně ve světě bez motorových prostředků, a současném rekreačním a sportovním využití. Děti si prohlédnou vybavení stájí a krmírnu. Nasedláme společně koně a vydáme se na procházku lesem ke studánce u Tří Habrů. Děti se v průběhu procházky na koni (poníkovi) povozí. Po návratu se děti mohou o poníka postarat – vyčistit ho a odpočinout si v našem dětském areálu.


Pojištění: Vezení se na poníku, i když je klidný, hodný a celou dobu vedený zkušenou osobou, patří k rizikovým sportům, a tak pojištění je v rukách toho, který sport vykonává. Nemůžeme ho zajistit.