Doporučujeme

Metody výuky jezdectví byly schváleny skvělou rehabilitační fyzioterapeutkou  Mgr. Terezou Honců specializovanou v oboru hipoterapie a zakladatelkou neziskové  organizace Caballinus o.s., -  www.caballinus.cz. Dbáme na správném držení těla a postupné zátěži svalových skupin dětí tak, aby jezdecký výcvik byl vyvíjejícím dětem všeobecně zdravotně prospěšný.